1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

 2. Zasady dotyczące zapisów:

  1. Każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie. Cena zależy od ilości godzin potrzebnych
   na wykonanie wzoru lub indywidualnie ustalonej stałej kwoty. Wyceny dokonuje studio lub osobiście Artysta.

  2. Termin tatuowania jest określany przy zapisie.

  3. Aby zarezerwować termin, należy w ciągu do 3 dni roboczych wpłacić zadatek
   w wysokości 200 PLN. Zadatek pobiera studio w imieniu Artysty
   lub bezpośrednio Artysta.

  4. Podczas zapisywania się na kilka terminów pobierany jest zadatek w wysokości 200 PLN za każde spotkanie.

  5. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku odwołania sesji przez Artystę podlega zwrotowi
   w wysokości 100%.

  6. Termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni przed umówioną datą zabiegu. Zmiana w krótszym okresie niż do 7 dni od wyznaczonego terminu skutkuje utratą zadatku. Artysta przyznaje najbliższy możliwy termin.

  7. Niepojawienie się na umówiony termin skutkuje utratą zadatku.

  8. Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:

   • pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie tatuażu,
    np. opalenizna, choroba skóry, podrażnienia na skórze*

   • stan fizyczny Klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu*

*zmiana terminu nie wynikająca z winy Artysty równoznaczna jest z utratą zadatku

 1. Zasady dotyczące projektu tatuażu oraz wykonania:

  1. Projekt tatuażu jest interpretacją tatuażysty na podstawie opisu lub referencji Klienta.

  2. Tatuaże objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione.

  3. Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień wykonywania zabiegu.

  4. Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu.

  5. (dotyczy w przypadku gdy Klient domaga się tatuażu innego niż umówiony przy zapisie)

  6. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy różni się od prezentowanego wzoru.

  7. Artysta ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie zabiegu, jeżeli jego zdaniem jest to konieczne.

  8. Klient ma obowiązek poinformować drogą mailową studio przed ustaleniem terminu sesji o wszelkich dolegliwościach/schorzeniach zdrowotnych, które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu/piercingu w wyznaczonym dniu.

 1. Zasady panujące w studiu:

  1. Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.

  2. Jeżeli Artysta wyrazi zgodę, Klient może przyprowadzić jedną osobę towarzyszącą.

  3. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

  4. Zabrania się przyprowadzania zwierząt.

  5. Zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy Artysty.

  6. Klient ma prawo sprawdzić przed zabiegiem sterylność igieł

  7. Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania zabiegu. (zakaz nie dotyczy napojów)

  8. (Zakaz obejmuje całe pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi, posiłki spożywać można w poczekalni.)

  9. W przypadku gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania Klient ma prawo prosić o wydzielenie miejsca zabiegowego za pomocą parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry, w miejscu tatuażu, Artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała lub zdjęcia danego ubrania/bielizny aby usprawnić pracę.

 1. Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim.
  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest fizyczna obecność prawnego opiekuna przy zapisie lub zabiegu. Dopuszcza się pisemną zgodę opiekuna. Osoba taka musi mieć ukończone 17 lat.
  W przypadku rozbieżności nazwisk dziecka oraz opiekuna prawnego wymagany dokument potwierdzający powiązania między danymi osobami.

 1. Tatuaż wykonuje się na własną odpowiedzialność.

 2. Tatuażysta nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu oraz złego obchodzenia się ze świeżym tatuażem.

 1. Tatuaż jest towarem robionym na zamówienie, opłata nie podlega zwrotowi.

 1. W przypadku znaczącego ubytku w tatuażu:

  • przysługuje darmowa poprawa danego fragmentu

  • po pełnym wygojeniu tatuażu którego dotyczy poprawka, ale nie później niż
   na 90 dni od chwili wykonania go.

Jeśli tatuaż wymaga poprawy zalecamy wykonanie poprawy przy okazji innego tatuażu,
ułatwia to proces gojenia i nie ogranicza naszego życia przez dodatkowe 2-3 tyg, jakby to miało miejsce w przypadku wykonania takich zabiegów oddzielnie.

 1. Artysta może przerwać zabieg

  1. Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.

  2. W przypadku przerwania zabiegu, koszt sesji wynosi wartość adekwatną do aktualnego cennika godzinowego (300 zł/h) lub indywidualnie ustaloną kwotę z Artystą.

 1. Wykonanie tatuażu wiąże się ze zgodą na wykonanie zdjęcia.

  1. Artysta ma prawo do wykonania zdjęcia lub filmu dokumentującego dany tatuaż oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych.

  2. Zdjęcia niektórych miejsc, taki jak np. biodra, mostek, żebra itp. często wymagają odsłonięcia miejsc intymnych aby poprawnie ukazać cały tatuaż. Akceptując regulamin zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez Artystę. Artysta zobowiązuję się do publikacji tatuażu w sposób nie ukazujący bezpośrednio miejsc intymnych lub nieocenzurowanych.

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzeganie procesu gojenia.

Przed przystąpieniem do zabiegu każdy Klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Formularza dla klienta potwierdzającego zgodę na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją.